Beyin ve Sinir Cerrahisi

İçindekiler

Beyin ve sinir cerrahisi günümüzde dünya genelinde önemli bir tıp dalı olarak kabul edilmektedir. Ayrıca beyin ve sinir cerrahisi, farklı branşlar arasındaki işbirliği içindedir. Türkiye Hastanesi de bu işbirliği içinde kendini ve beyin ve sinir cerrahisi bölümünü sürekli dinamik ve güncel tutmaktadır.

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü, teknolojik donanımını güncelleyerek ve uzman hekim kadrosuyla birlikte hizmetlerini sunmaktadır. Bilgisayarlı Tomografi cihazı, MR, Radyoloji Ünitesi, Acil Servis, Yoğun Bakım Ünitesi ve modern ameliyathaneler, 24 saat boyunca hizmet vermektedir.

 

Bu birim, beyin ve sinir cerrahisi alanındaki gelişmeleri yakından takip ederek, hastalara en iyi tedavi yöntemlerini sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca, hastaların en kısa sürede iyileşmesini sağlamak için sürekli olarak kendini yenilemektedir.

 

 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Nedir?

Beyin ve sinir cerrahisi, beyin, omurilik ve sinir sistemi ile ilgili cerrahi müdahaleleri kapsayan bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Beyin ve sinir cerrahisi doktorları, beyin, omurilik, sinirler ve diğer ilgili yapıların cerrahi tedavisi ve yönetimiyle ilgilenirler.

 

Beyin ve sinir sistemi, vücudumuzun kontrol merkezidir ve birçok karmaşık işlevi yönetir. Bu nedenle, beyin ve sinir sistemi hastalıkları ve yaralanmaları ciddi sonuçlara yol açabilir. Beyin ve sinir cerrahisi uzmanları, bu tür rahatsızlıkların tanısını koyar ve uygun tedaviyi planlarlar. Tedavi seçenekleri arasında ilaç tedavisi, cerrahi müdahale, radyasyon tedavisi ve diğer prosedürler bulunabilir.

 

Beyin cerrahisin literatürdeki diğer adı nöroşirurjidir. Etimolojik olarak beyin cerrahisi nedir diye sormak istersek nöroşirurji kelimesinden ilerlemek daha doğru olacaktır. "Nöroşirurji", "nöro-" (sinir sistemi) ve "şirurji" (cerrahi) kelimelerinin birleşiminden oluşan bir kelime olarak, sinir sistemi cerrahisi anlamına gelmektedir. "Nöro-" kelimesi Yunanca "neuron" (sinir hücresi) kelimesinden, "şirurji" kelimesi ise yine Yunanca "kheirourgia" (el işi) kelimesinden türetilmiştir.


Beyin ve Sinir Cerrahisi Hangi Hastalıklara Bakar?

 

Beyin ve sinir cerrahisi, beyin, omurilik, sinirler ve kaslar gibi sinir sistemi ile ilgili hastalıkların teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış bir cerrahi branşıdır. Beyin ve sinir cerrahisi, aşağıdaki gibi birçok hastalığa bakar:

 

 • Beyin ve omurilik tümörleri: İyi huylu veya kötü huylu beyin tümörleri beyinde anormal hücrelerin büyümesi nedeniyle ortaya çıkar.
 • Omurilik yaralanmaları: Omurilik yaralanmaları, omuriliği çevreleyen kemiklerin kırılması veya omurilik dokusunun hasar görmesi nedeniyle meydana gelir. Bu tür yaralanmalar felç, duyu kaybı ve idrar veya bağırsak kontrolü kaybına neden olabilir ve cerrahi müdahale gerektirebilir.
 • İnme: İnme, beyin kan damarlarında tıkanıklık veya kanama nedeniyle beyin hasarı oluşması sonucu ortaya çıkar. İnme, felç, yüz felci, konuşma bozukluğu ve denge sorunlarına neden olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirir.
 • Epilepsi: Epilepsi, beyinde anormal elektriksel aktivitenin neden olduğu nöbetlere neden olan bir sinir sistemi hastalığıdır. Epilepsi, beyin cerrahisi veya ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir.
 • Parkinson hastalığı: Parkinson hastalığı, beyinde dopamin üreten hücrelerin ölümüne neden olan bir nörolojik bozukluktur. Parkinson hastalığı, hareket bozuklukları, titreme ve dengesizlik gibi semptomlara neden olabilir ve ilaçlar, beyin cerrahisi veya derin beyin stimülasyonu gibi tedavilerle yönetilebilir.
 • Trigeminal nevralji: Trigeminal nevralji, yüzün bir tarafındaki trigeminal sinirin anormal aşırı hassasiyeti nedeniyle ciddi yüz ağrısına neden olan bir durumdur. Trigeminal nevralji, ilaç tedavisi, beyin cerrahisi veya stereotaktik radyocerrahi gibi tedavilerle yönetilebilir.
 • Omurilik kanalı daralması (spinal stenoz): omurilik çevresindeki kemik, disk veya yumuşak dokuların daralması veya büyümesi sonucu oluşan bir durumdur. Bu daralma sonucunda omurilik ve sinir kökleri sıkışabilir ve buna bağlı olarak sinirsel semptomlar gelişebilir.
 • Omurga kayması:  omurların normal yerlerinden hareket ettiği durumlarda meydana gelen bir rahatsızlıktır. Omurga normalde, belirli bir sıralama ve düzende omurların birbirine bağlanmasıyla oluşur. Omurga kayması, bu düzende bir bozukluğa neden olur ve omurlar normal pozisyonlarından kayarak sıralarındaki yerlerini değiştirirler.

 

Yukarıda bahsedilen hastalıklar sadece birkaç örnektir. Beyin ve sinir cerrahisi, birçok diğer nörolojik hastalığın teşhis ve tedavisinde de önemli bir rol oynamaktadır. Beyin ve sinir cerrahisi doktorları bu hastalıkları tedavi edebilmek için cerrahi operasyonlar tercih edebilir.

 

Beyin ve Sinir Cerrahisinde Sıkça Sorulan Sorular

 

Beyin ve sinir cerrahisi neye bakar?

Beyin ve sinir cerrahisi, beyin, omurilik, sinir sistemi ve ilgili yapılarla ilgilenen cerrahi bir uzmanlık alanıdır. Beyin ve sinir cerrahisi, genellikle tıbbi veya travmatik nedenlerle oluşan beyin ve sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan cerrahi yöntemleri içerir.

 

Beyin ve sinir cerrahisi, beynin herhangi bir bölgesinde veya omurilikte oluşabilecek tümörler, kanama, travma veya enfeksiyon gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanan hastalıkların tedavisinde kullanılabilir. Beyin ve sinir cerrahisi epilepsi, Parkinson hastalığı, spastisite gibi sinir sistemi bozukluklarının cerrahi tedavisinde de kullanılabilir. Beyin ve sinir cerrahisi ayrıca kafa ve omurga yaralanmaları, yüz felci, bel fıtığı ve diğer omurga hastalıklarının tedavisinde de kullanılır.

 

Beyin ve sinir cerrahisi hastalıklarının şikayetleri nelerdir?

Beyin ve sinir cerrahisi hastalıklarının belirtileri, hangi bölgenin etkilendiğine ve hastalığın türüne bağlı olarak değişebilir. Bazı yaygın belirtiler şunlardır:

 

 • Baş ağrısı: Beyin tümörleri veya anevrizmalar gibi birçok beyin ve sinir sistemi hastalığı baş ağrısına neden olabilir.
 • Baş dönmesi veya denge bozukluğu: Vertigo veya labirentit gibi denge sorunları veya beyin tümörleri gibi beyin hastalıkları baş dönmesine neden olabilir.
 • Boyun ve bel bölgesi ağrıları: bu bölgelerdeki fıtıklar ağrı olarak kendini belli edebilir.
 • Hafıza kaybı veya bilişsel bozukluk: Alzheimer hastalığı, beyin tümörleri veya travma gibi birçok beyin hastalığı bilişsel işlevleri etkileyebilir.
 • Nöbetler: Epilepsi gibi nörolojik bozukluklar nöbetlere neden olabilir.
 • Felç veya parezi: Felç veya parezi, omurilik yaralanmaları, inme veya beyin travmaları gibi birçok beyin hastalığından kaynaklanabilir.
 • İşitme veya görme kaybı: İşitme kaybı veya görsel alan kaybı, beyin tümörleri veya sinir sistemi hastalıkları gibi birçok nörolojik hastalıktan kaynaklanabilir.

 

Yukarıda belirtilen belirtiler, beyin ve sinir sistemi hastalıklarının sadece birkaç örneğidir ve her hastalığın kendine özgü belirtileri olabilir. Bu nedenle, eğer bu tür belirtiler yaşıyorsanız veya bir beyin veya sinir sistemi hastalığından şüpheleniyorsanız, bir beyin ve sinir cerrahisi doktoruna danışmanız önemlidir.

EN AR RU FR