Hemşirelik Hizmetleri

24 saat kesintisiz sağlık hizmetinin sunulduğu hastanelerde, hemşirelik bakım hizmetlerinin merkezi olan hastanın gereksinimlerinin saptanması ve gereksinimlerine yönelik tüm faaliyetlerin planlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve diğer ekip üyeleri ile koordinasyonun sağlanmasında hemşireler önemli role sahiptirler.

Teknoloji ve Bilimin gelişmesi bilimsel bir sağlık disiplini olan hemşirelik mesleğini de etkilemektedir. Hemşirelik mesleğinin gelişimini sağlamak, hasta bakımında kaliteyi yükseltmek amacıyla, mesleğimiz ile ilgili araştırma ve çalışmalar yapmak durumundayız.

Bu düşünceden hareketle;

Topluma ve hizmet verdiğimiz gruba yönelik;

 • Sağlıklarını koruma ve geliştirme amaçlı eğitim programları düzenleriz,
 • Hizmet verdiğimiz her alanda hasta güvenliğini ön planda tutarız,
 • Hasta hakları ve etik ilkelere uygun hemşirelik bakımı sağlarız,
 • Modern hasta bakımında kullanılan en güncel teknolojiyi takip eder ve bakım uygulamalarımıza yansıtırız,
 • Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamalarını destekler ve hasta bakımımıza yansıtırız.

Hemşirelerimize yönelik;

 • Mutlu ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlarız,
 • Yüksek iletişim ağı ile çalışan ve yönetim arasında güven verici bir köprü oluştururuz,
 • Performans değerlendirme ve geliştirme programları uygularız,
 • Eğitim ve sürekli gelişim olanakları sunarız,
 • Çalışan güvenliğini koruyucu sağlık programları uygularız.

Hemşirelik mesleğinin gelişimine yönelik;

 • Kurum içi hemşirelik araştırmalarına destek veririz,
 • Hemşirelik okulu öğrencilerine örnek koşullarda staj olanağı sağlarız,
 • Üniversiteler ile hemşireliğe yönelik eğitim işbirliği oluştururuz,
 • Farklı kurumlardan meslektaşlarımızın gelişimine yönelik eğitim programları düzenleriz.
EN AR RU FR