Tıbbi Laboratuvar

Hastanemiz merkez laboratuvarında acil, yataklı tedavi ve poliklinik çalışmalarının taleplerini karşılayacak şekilde haftanın 7 günü 24 saat hizmet verilmektedir.


Laboratuvarımızda rutin biyokimya testlerinin yanı sıra hormon testleri, hematoloji-koagülasyon testleri, tümör belirteçleri, alerji testleri, mikrobiyoloji testleri, moleküler biyoloji ve serolojik testler de çalışılmaktadır.  Ayrıca teşhis, araştırma ve takiplerde kullanılan özel testler için referans laboratuvarlarla işbirliği yapılarak daha geniş çaplı hizmet verilmesi hedeflenmektedir.


Tüm testlerin günlük olarak İnternal Kalite Kontrolleri CLSI kriterleri kullanılarak takip edilmekte, ayrıca düzenli olarak yurt dışında ve yurt içinde üye olunan Eksternal Kalite Kontrol Kurumlarından gelen numuneler çalışılıp sonuçlar değerlendirilerek Eksternal Kalite Kontrolleri yapılmaktadır.

EN AR RU FR